Felhasználási feltételek

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ASZF”) a szerződő felek kölcsönös jogaira és kötelezettségeire irányulnak, amely a szerződéssel kapcsolatban vagy az alapján jön létre a Refundo.hu cashback portál szolgáltatás nyújtásáról, amelyet a Szolgáltató www.refundo.hu internetes (webes) felületen működtet, és ez a szerződés a Refundo s.r.o. vállalat, székhely: Viktora Huga 377/4, 150 00 Prága 5, Azonosítószám: 03013031, Adóazonosító jel: CZ03013031, a kereskedelmi nyilvántartásba bejegyezve, vezetve a Prágai városi bíróságnál, részleg C, betét 226443 (továbbiakban „Szolgáltató”) és a Felhasználó között jön létre.

  2. Az ASZF-ben meghatározott nagy kezdő betűkkel rendelkező fogalmak olyan jelentéssel bírnak, amelyet az ASZF-ben tulajdonítanak nekik. Az ASZF-ben használt kifejezések egységes értelmezésének biztosítása érdekében a következő szójegyzék is meg van határozva:

   • Bankszámla: Magyarország területén működő banki intézményben létesített bankszámla;

   • Bónusz: rendkívüli pénzbeli jutalom, amelyet a Szolgáltató nyújt a Felhasználónak a Portál használatért (pl. bónusz az ajánlásért, hűségprogram stb.);

   • Ár alatt a termékek vételárát vagy a szolgáltatások árát értjük Forintban, beleértve azokat az adókat és díjakat, amelyekért a Felhasználó terméket vagy szolgáltatást vesz a Katalógusban feltüntetett Partnerektől. Az aktuális Ár, beleértve az Árra vonatkozó egyéb információkat (aktuális ÁFA kulcs), a Partner weboldalán található;

   • Kettős profil: olyan Profilt jelent, amelynek bármilyen adata megegyezik egy másik Profil adataival (pl. Bankszámlaszám) és/vagy olyan Profil, ahol a Szolgáltatás használatával kapcsolatos paraméterekből (pl. a Felhasználó IP-címe) nyilvánvaló a két profil összekötöttsége;

   • A Felhasználó e-mailje a Felhasználó Profiljában feltüntette e-mail cím;

   • A Katalógus a Partner oldalakra irányított hivatkozások (linkek) és egyéb információk a Partnerekről és azok áruiról vagy szolgáltatásairól; minden elérhető a Webes felületen vagy a Bővítményekben. A Katalógus továbbá egyéb kategóriákra van felosztva a Partnerek által kínált termékek és szolgáltatások alapján (pl. divat, utazás, élelmiszer stb.);

   • A Bővítmény egy olyan kiegészítő a böngészőn belül, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy a Szolgáltatást a Webes felületen kívül használja, és tartalmazza az ehhez szükséges információkat, amelyek a Webes felületen vannak feltüntetve (pl. Profil, Katalógus, Partner weboldal). További részletek a Bővítményről és a hozzá tartozó feltételekről a Webes felületen található, amelyen keresztül a Bővítmény telepíthető is.

   • A Díjazás a Felhasználó által a Partnernek kifizetett Ár cashbackje, amely kifejezhető névértékben Forintban vagy százalékban a Felhasználó által megvásárolt termék vagy szolgáltatás alapján a Partnertől, ha kifejezetten nincs máshogy feltüntetve. A Díjazás az Ár ÁFA és egyéb tranzakciós díj (pl. postaköltség, csomagolás, szállítás stb.) nélküli összegéből számolódik ki. A díjazás összegét a termék vagy szolgáltatás vásárlása napján feltüntetett összeg határozza meg a Katalógusban;

   • Az ismétlődő jogsértés a Felhasználó Szerződés (beleértve az ASZF-et) szerinti kötelezettségének legalább kétszeres megsértését és/vagy a Felhasználó által a Szerződés (beleértve az ASZF-et) két különböző kötelezettségének megszegését jelenti;

   • Személyes adatok a Felhasználóról olyan információk, amelyek közvetlenül vagy közvetve a Felhasználó azonosítására használhatóak;

   • Partner: csehországi vagy külföldi székhellyel rendelkező vállalkozót jelent, aki szerződéses partnere a Szolgáltatónak, és a Portálon a Felhasználóknak versenyeket, kedvezményeket és promóciós ajánlatokat biztosít, aki a Partner webet működteti, további információk a Partnerről a Webes felületen található (főként a Katalógusban);

   • Partner web a Partner weboldalát jelenti, ahol a Partner webáruházat vagy hasonló rendszert működtet, amely lehetővé teszi a Felhasználó számára a termékek vásárlását és/vagy ajánlatot, rendelést vagy szolgáltatást nyújt az ügyfeleknek, mindezt a saját nevében és számláján.

   • A Profil az egyes Felhasználók felhasználói profilja, amely a Felhasználó számára elérhető a Webes felületen vagy a Bővítményben a Bejelentkezési adatok megadása után, amely a Szerződés megkötésével jött létre a Szolgáltatás igénybevétele céljából.

   • A Portál a Refundo.hu cashback portált jelenti, amelyet a Szolgáltató a Webes felületen működtet, amelyen a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja;

   • A Jutalék pénzösszeget jelent, amelyet a Szolgáltató a Partnertől kap a megkötött Közvetítői szerződés függvényében;

   • Bejelentkezési adatok az egyes Felhasználók egyedülálló (sajátos) adatait jelentik, nevezetesen e-mail cím és jelszó a Profil hozzáféréséhez.

   • Szolgáltatás alatt a pénzvisszatérítési (cashback) szolgáltatás érthető, amelyet a Szolgáltató végez és célja a Felhasználók Díjazása. A Szolgáltatás további tartalmi jellemzői és az ahhoz kapcsolódó egyéb feltételek és információk (különösen a Partnerrel kapcsolatos információk, Díjazás és/vagy a Bónuszok összege stb.) a Webes felületen vagy a Bővítményen belül vannak feltüntetve. A Szolgáltatás a Felhasználók számára ingyenes;

   • A Szerződés a Szolgáltatás nyújtásról szóló szerződést jelenti, amely szerves része az alábbi ASZF, amellyel a Felhasználó kifejezett beleegyezését fejezi ki a Szerződés megkötésével, mindezt a megfelelő mező kijelölésével a Webes felületen;

   • A Fogyasztó olyan Felhasználónak minősül, aki a Szolgáltatást kizárólag magáncélra használja, nem üzleti és vállalkozói tevékenységre vagy független szakma keretében;

   • Harmadik személy alatt minden olyan magán- és jogi személy érthető, aki nem a Felhasználó vagy a Szolgáltató;

   • Felhasználó: bármely olyan magánszemély, aki helyesen regisztrál, és ezáltal Szerződést köt, és így jogosult a Szolgáltatás igénybevételére, miközben a Felhasználó csak Fogyasztó lehet;

   • Webes felület egy internetes (webes) felület www.refundo.hu internetcímmel, ahol a Szolgáltató a Portált és a Szolgáltatást működteti;

   • Közvetítői szerződés: olyan szerződés, amelyet a Felhasználó, mint termék vásárló vagy szolgáltatás megrendelő és a Partner, mint termék kínáló és szolgáltatást nyújtó köt, miközben a Felhasználó a szerződéskötéshez a Partner webbel a Portált használta, azaz a Partner webre a Portálról lett átirányítva a felhasználói Profil esetleg Bővítmény használatával;

  3. Az ASZF rendelkezései a Szerződés szerves részét képezik. Az ASZF-től eltérő rendelkezések a Szerződésben tárgyalhatóak. A szerződő felek megállapodása előnyt élvez az ASZF szerint kiállított megállapodással szemben.

 2. REGISZTRÁCIÓ, FELHASZNÁLÓI FIÓK ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS

  1. A Felhasználó regisztrációja a Webes felületre a Szerződés megkötésének és a Szolgáltatás megfelelő felhasználásának alapfeltétele. A regisztráció feltétele, hogy a Felhasználó betöltötte a 16. életévét; egy magánszemély csak egyszer jogosult regisztrálni, ugyanakkor a Szolgáltató a magánszemélynek csak egy felhasználói E-mail cím és csak egy Bankszámla megadását engedélyezi, amelynek a Felhasználó nevében kell lennie, és amely nem egyezik más Felhasználó Bankszámlájával. A jelen Szerződésben meghatározott feltételek a Felhasználóra a Szerződés teljes időtartamára vonatkoznak, amelynek bármely pontjának megszegése a Szerződés lényeges megsértésének minősül, és a Szolgáltató jogosult a Profil letiltására, valamint jogosult a Szerződéstől való elállásra is.

  2. A regisztráció a Webes felületen lévő regisztrációs űrlap kitöltésével történik, ahová a Felhasználó köteles helyes és teljes adatokat feltüntetni. A Profilban szereplő adatokban bekövetkező bármilyen változás esetén a Felhasználó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 3 munkanapon belül, megváltoztatni a megadott adatokat a valódi állapotra, beleértve a Díjazás és Bónuszok (főként a Bankszámla) kifizetéséhez szükséges adatokat is. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónak a jövőben bármikor jogában áll megváltoztatni a Szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó kötelező Felhasználói adatokat vagy egyéb Felhasználói adatokat, különösen a kötelező jogi előírások által támasztott követelmények esetén. Ha a Felhasználó a Szolgáltató által megadott időn belül nem adja meg a Szolgáltatónak a kért adatokat, úgy ez a Szerződés lényeges megsértésének minősül, és a Szolgáltató jogosult a Profil letiltására, valamint jogosult a Szerződéstől való elállásra is.

  3. A Felhasználó regisztrálása a Webes felületen a Felhasználó által kitöltött regisztrációs űrlap elküldésével kezdődik, miközben a benyújtott regisztrációs űrlapban szereplő Felhasználói adatokat a Szolgáltató valósnak és helyesnek tart. A Felhasználó regisztrációs űrlapjának elküldése után a Szolgáltató a regisztrációs űrlapban megadott e-mail címre automatikusan elküldi a visszaigazoló e-mailt és a regisztráció a Felhasználó általi aktiválással fejeződik be. A fiókot csak a Felhasználó aktiválhatja, ha rákattint a Szolgáltató által a Felhasználó e-mail címére küldött üzentben található hivatkozásra (linkre), amely által a Felhasználó regisztrációja megerősítődik.

  4. A Felhasználó beleegyezik a távközlési eszközök használatába a Szerződés megkötésekor. A Felhasználó által használt távközlési eszközökkel (internetkapcsolat költségei, telefonhívási költségek) felmerült költségeket, amelyet a Szerződés megkötésével elfogadott, a Felhasználó maga téríti meg, miközben e költségek nem különböznek az alapdíjtól. A Webes felületen fel van tüntetve a Szolgáltatás alapvető információi és annak legfőbb jellemzői, beleértve a Díjazás és/vagy Bónusz megszerzésnek feltételeit.

  5. Jelen ASZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten kinyilatkoztatja, hogy a Szolgáltató a Szerződés kötés előtt minden alapvető adatot megosztott a Felhasználóval, főként:

   • hogy ismeri a Szolgáltató alapvető adatait, amelyek a jelen ASZF 1. pontjában vannak feltüntetve;

   • hogy megismerte a Szolgáltatást és elolvasta a főbb jellemzőinek a leírását, beleértve a pénzösszeget és meghatározásának módját;

   • hibás teljesítési jogokra vonatkozó adatok, valamint e jogok gyakorlására vonatkozó feltételek;

   • fizetési móddal, szállítással vagy teljesítéssel kapcsolatos adatok;

   • továbbá jelen ASZF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten kinyilatkoztatja, hogy a Szolgáltató a Szerződés kötés előtt ismertette a távközlési eszközök használatával a megkötött Szerződés függvényében, főként:

    • adatok arról, hogy a távközlési eszközök alapdíja nem tér el attól a tarifától, amelyet a Felhasználó által használt telekommunikációs szolgáltatásokért fizet. A Szolgáltató nem számít fel semmilyen, a távkommunikációval kapcsolatos díjat;

    • adatokat arról, hogy a Felhasználó a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül visszaléphet a megállapodástól az ASZF-ben feltüntetett feltételek alapján, lásd az ASZF 6.4 pontjában;

    • adatokat arról, hogy a Felhasználó nem bonthatja fel a Szerződést. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződés tárgya a digitális tartalom szállítása, amely nincs jelen fizikai adathordozón, és rendelkezik a Felhasználó előzetesen kifejezett beleegyezésével az elállási idő lejárta előtt, és a szolgáltató a Szerződés megkötése előtt közölte a fogyasztóval, hogy ebben az esetben nincs joga visszalépni a Szerződéstől. A Felhasználó kifejezetten vállaja, hogy beleegyezésével hozzájárul a Szolgáltatónak e szolgáltatásaihoz, amennyiben az ilyen Szolgáltatás meg van rendelve (különösen, ha a Felhasználó a Szolgáltatást a visszavonási időszak lejárta előtt használja);

    • abban az esetben, ha a panasz rendezetlen marad jogosult a felügyeleti hatósághoz vagy az állami felügyelethez fordulni.

  6. A Szerződéses kapcsolat (a Szerződés megkötése) a Felhasználó regisztrációjának aktiválásával jön létre, azaz, ha rákattint a Szolgáltató által a Felhasználó e-mail címére küldött üzentben található hivatkozásra (linkre). A Szerződés megkötéséhez vezető egyes lépésekre vonatkozó információk nyilvánvalóak a regisztrációs folyamatból a Webes felületen, és a Felhasználónak joga van a regisztrációs űrlap elküldése előtt ellenőrizni és szükség esetén módosítani. A Felhasználó beleegyezik, hogy a Szolgáltató haladéktalanul a Szerződés megkötése után megkezdi a Szolgáltatás nyújtását.

  7. Ha a szerződő felek nem határoznak máshogy a megkötött Szerződés magyar nyelvű.

 3. A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI, JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

  1. A felhasználó köteles olyan technikai környezetet biztosítani, amely megfelelő technikai paraméterekkel rendelkezi a Szolgáltatás helyes működéséhez a Felhasználó oldaláról, mindeközben a Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez a Felhasználó csak a Szolgáltató által erre a célra biztosított interfészt használhatja (azaz Webes felület vagy Bővítmény).

  2. A Felhasználó köteles védeni a Bejelentkezési adatait, amelyeket a felhasználói Profilba való bejelentkezéshez és Szolgáltatás hozzáféréséhez használ, a Harmadik fél által való visszaéléstől. Az előző mondatban való megfogalmazás alapján, ha a Felhasználó bármilyen visszaélést vél felfedezni, akkor azonnali hatállyal értesíteni kell erről a Szolgáltatót. Abban az esetben, ha a Felhasználó az AFSZ e bekezdésben lévő kötelezettségeinek bármely pontját megszegi, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó káráért.

  3. A Felhasználó kijelenti, garantálja és vállalja a Szolgáltató számára, hogy:

   • teljes mértékben cselekvőképes;

   • nem regisztrál, ha ezáltal a Felhasználó oldaláról jogsértés történne;

   • minden adat, amelyet a regisztráció során megadott igazak, teljesek, pontosak és helyesek;

   • nem használja a Szolgáltatást a jogszabályokkal ellentmondásban, vagy nem használja a Szolgáltatást, ha ezáltal a Felhasználó oldaláról jogsértés történne;

   • a Szolgáltatást kizárólag arra a célra használja fel, amelyre a Szolgáltatás ki van jelölve, főként a Díjazás és/vagy Bónusz megszerzése;

   • a Szolgáltatás használata előtt alaposan átolvasta a Szerződést, beleértve az AFSZ-et is, illetve megértette és fenntartás nélkül egyetért vele;

   • nem tesz semmi olyat, amellyel bármilyen módon megzavarhatja vagy károsíthatja a Portált, beleértve a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szervereket és hálózatot (ideértve a Bővítményt is), vagy nem tesz semmi olyat, amely bármilyen módon veszélyeztetné vagy lehetetlenné tenné a Szolgáltatás működését;

   • a Szolgáltatás felhasználásával összefüggésben semmilyen jogellenes vagy etikátlan viselkedést nem követ el;

  4. A Felhasználó vállalja a felelősséget a Szolgáltatás igénybevételére gyakorolt hatása miatt, és kifejezetten egyetért azzal, hogy a Szolgáltatást nem használja fel semmilyen tevékenységre, amely ellentétben áll a jogszabályokkal, a Szerződéssel, az AFSZ-szel és a Szolgáltató és Harmadik felek (főként a Partnerek) jogos érdekeivel.

  5. Továbbá a Felhasználó garantálja, kötelezi magát és teljes mértékben tudatában van annak, hogy nem jogosult:

   • a Szolgáltatást a Szerződéssel (beleértve az AFSZ-et is) ellentmondásban használni;

   • használni a Szolgáltatást olyan módon, amely károsíthatja a Szolgáltatót vagy a Harmadik felet (különösen a Partnereket), főként Kettős profil létrehozásával egy személy által és/vagy más csalárd kísérlettel Díjazás és/vagy Bónusz szerzés céljából;

   • kapcsolatba lépni bármelyik Partnerrel a Díjazás és/vagy Bónusz megfizetésére vonatkozó bármilyen igényt illetően, amely az adott Partnerrel összefüggésben van;

   • a Szolgáltatás bármely részét visszaélés szerűen használni, blokkolni, módosítani vagy akár csak megpróbálni megzavarni a Szolgáltatás stabilitását, működését vagy adatait;

   • olyan benyomást kelteni, mintha a Szolgáltatás felhasználója más személy lenne, mint a Felhasználó, vagy olyan Profilokat létrehozni, amelyek paraméterei felháborodást okozhatnak vagy etikai és erkölcsi szabályokat sértenek;

   • a Szolgáltató vagy a Harmadik fél jogait az ASZF 3.5 pontjában említettektől eltérően megsérteni;

   • törvénytelen vagy itt megtiltott módon eljárni.

  6. A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Szolgáltató és a Harmadik fél jogait a Szolgáltatás használata során, különösképpen szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjoggal kapcsolatban.

  7. Abban az esetben, ha a Felhasználó bármilyen módon megsérti az AFSZ 3.2 pontját a Szerződés lényeges megszegésének minősül, és a Szolgáltatónak jogában áll a Szolgáltatást korlátozni vagy a Felhasználó Profilját leblokkolni, valamint jogosult a Szerződéstől való elállásra.

  8. A Szolgáltatás tartalma a Szolgáltató azon tevékenysége, amelynek fő célja a Felhasználók Díjazása, melynek feltétele, hogy a Felhasználó az Árat teljes mértékben kifizeti a Partnernek, valamint hogy a Partner kifizeti a Szolgáltatónak a Jutalékot. Az AFSZ-ben rögzített összes feltétel teljesítése után a Díjazást a Szolgáltató a Felhasználónak a megadott Bankszámlára fizeti ki, mindezt a Jutalékként kapott összegből. A Szolgáltató egyéb tevékenységei, beleértve az azokra vonatkozó feltételek is a Webes felületen vannak feltüntetve (pl. Bónuszok).

  9. Mivel a Szolgáltató nem részese a Közvetítői szerződésnek, s többek között a Szolgáltatás nem tartalmi része a tranzakció biztosítása a Felhasználó és Partner között, és a Felhasználó a Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a Közvetítői szerződés kizárólag a Felhasználó és az adott Partner közötti szerződéses kapcsolat.

  10. A Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Katalógusban szereplő összes információ naprakész legyen, és a valósághoz igazodjon, illetve jogosult előzetes értesítés nélkül a Katalógusban szereplő adatok egyoldalú kiegészítésére, módosítására vagy törlésére.

  11. A Felhasználó felelős a Profiljában felsorolt adatok pontosságáért és teljességéért, beleértve a Bankszámlát is, illetve köteles ezeket az adatokat helyes és teljes körűen megtartani a Szerződés időtartama alatt.

  12. A Felhasználó köteles ugyan olyan elővigyázatossággal hozzáállni minden Partnerhez és tranzakcióhoz, mintha az adott Partner webet a Portál használata nélkül venné igénybe.

  13. A Felhasználó nem jogosult:

   • Közvetítői szerződést kötni valaki más nevében;

   • fizetni a teljesítményért a Közvetítői szerződés alapján más személyek fizető eszközével, akik nem adtak jóváhagyást az ilyen teljesítmény megvásárlására;

   • a Partnerek ajánlataival való visszaélésre, különösen a Közvetítői szerződés alapján a teljesítmény megrendelésére és annak későbbi jogos indoklás nélküli lemondására;

   • bármilyen módon a Partnerek üzleti feltételeit megszegni, melyek a Közvetítői szerződés teljesítésével kapcsolatosak.

  14. A Felhasználó jogosult a Szerződés egész időtartama alatt ellenőrizni a Díjazások és/vagy Bónuszok állapotát a Profilban. Abban az esetben, ha a Felhasználó nem ért egyet a Profilban feltüntetett Díjazások és/vagy Bónuszok állapotával, különösen a jóváhagyásra váró Díjazás és/vagy Bónusz összegével nem ért egyet, jogában áll panaszt tenni e-mailben az info@refundo.hu email címre vagy a Webes felületen található formanyomtatványban „Kérdések és vélemények”, a reklamáció igénybevételével kapcsolatos feltételek a Webes felületen a „Gyakran ismételt kérdések” résznél vannak feltüntetve.

  15. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az érvényes jogszabályoknak megfelelően a Felhasználó Szolgáltatásból származó bevételéből bizonyos évi jövedelemtől személyi jövedelemadót kell téríteni, minden felelősség és kötelezettség teljes mértékben a Felhasználót terheli

 4. DÍJAZÁS, BÓNUSZOK ÉS AZ AZOKRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

  1. A Szolgáltatás nyújtás érdekében, különösképpen a Díjazás biztosítása (feljegyzése) érdekében a következő feltételeknek egyszerre kell teljesülniük:

   • a Felhasználónak be kell jelentkeznie a Profilba;

   • a Felhasználó a Katalógusban található hivatkozáson (linken) keresztül csatlakozik a Partner webre;

   • a Felhasználó a saját nevében a saját számlájára Közvetítői szerződést köt;

   • a Partnernek rögzítenie kell a tranzakciót a Közvetítői szerződés alapján, meg kell erősítenie, majd ki kell fizetni érte a Jutalékot a Szolgáltatónak;

   • és a Webes felületen felsorolt egyéb feltételek, főként az ott feltüntetett tippek a Díjazás sikeres feljegyzéséért.

  2. Abban az esetben, ha minden feltétel teljesül a Díjazás biztosítása (feljegyzése) érdekében, akkor a Szolgáltató minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megszerezze a Jutalmat a Felhasználó javára, mindazonáltal a Szolgáltató nem felelős a Díjazás biztosításáért. A Díjazás irányadó összege a Katalógusban szerepel és főként az adott Partner feltételeitől függ, mindazonáltal a Díjazás valódi összege függ az adott tranzakciótól a Közvetítői szerződés alapján, amennyiben minden feltétel teljesül először a Felhasználó Profiljában kerül jóváírásra. A Díjazás összegének értékét a Szoláltató eseteges marketing tevékenysége is befolyásolhatja, minden Szolgáltató általi aktuális marketing tevékenység a Webes felületen megjelenik.

  3. Az egyes Bónuszok a Webes felületen vagy a Bővítményen belül vannak meghatározva, ha az adott Bónusz az aktiválódás pillanatától kezdve 12 hónapon belül nem kerül jóváhagyásra, akkor a Felhasználó elveszíti az adott Bónusz kifizetésének jogát. A Bónuszokra vonatkozó további feltételek, beleértve a Bónusz biztosítását (feljegyzését) és kifizetését a Webes felületen található.

  4. Az egyes Díjazások és/vagy Bónuszok a Felhasználó Profiljában kerülnek rögzítésre, mégpedig különböző állapotokban: „Jóváhagyásra várakozó pénz”, „Kifizetésre várakozó pénz” és „Kifizetett Pénz”.

  5. A Díjazás és Bónuszok térítését a Felhasználónak a Szolgáltató részéről e feltételek szabályozzák:

   • a kifizetés kizárólag utalás formájában történik a megadott Bankszámlára főként magyarországi pénznemben, mindazonáltal az ezzel kapcsolatos költségek a Felhasználót terhelik;

   • a Felhasználó felelős a fizetéshez szükséges adatok helyességéért és teljességéért, különösen a Bankszámla helyességéért és teljességéért, valamint ha a Szolgáltatónak e felelősség megszegése miatt az ismételt kifizetés költségekkel jár a Szolgáltatónak jogában áll a kifizetésre váró Díjazás vagy Bónusz összegéből levonni a költségeket, melyek a Felhasználónak az ismételt átutalással kapcsolatban léptek fel;

   • továbbá a Szolgáltató nem felelős a Felhasználónak elküldött fizetésért, ha bármilyen kifizetéshez szükséges adat hibás vagy hiányos (különösen a Bankszámla);

   • ha a Felhasználó megváltoztatja a Bankszámláját, a Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználó védelme érdekében 5 munkanapig késleltetni a Díjazás vagy a Bónusz kifizetését;

   • ha a Webes felületen felsorolt Díjazás és/vagy Bónusz kifizetéssel kapcsolatos egyéb feltételek teljesülnek (beleértve az AFSZ-et is).

  6. A Díjazás kifizetése nem történik meg, különösen ha:

   • a Partner nem fizette ki a Szolgáltatónak a Jutalékot;

   • a Jutalék nem kapcsolható egyetlen Profilhoz sem;

   • a Díjazás olyan Profilra vonatkozik, amely törlődött/eltávolítódott vagy blokkolódott;

   • a Jutalék olyan tranzakcióhoz kapcsolódik, amelyik csalárdnak minősül, vagy ha a Felhasználó megsértette az AFSZ-t és/vagy a Partner üzleti feltételeit, melyek a Közvetítői szerződéssel kapcsolatos;

   • a Jutalék, amely olyan a Felhasználó által végzett tranzakcióhoz kapcsolódik, amelyet más személy nevében vagy javára végeztek el, mint a Felhasználó;

   • Közvetítői szerződéstől való elállás következik be, amely alapján a Díjazást jóváírták;

   • a Felhasználó nem biztosította a szükséges együttműködést az általa támogatott források kifizetéséhez;

   • a Felhasználó Profilja a Kettős profil bármilyen jellemzőjét mutatja (a döntés kizárólag a Szolgáltató kezében áll);

   • bármilyen más feltétel nem teljesül a Webes felületről, mely szükséges a Díjazás biztosításához (feljegyzéséhez), beleértve az AFSZ-et is.

  7. A Felhasználónak nem áll jogában a saját Díjazását és/vagy Bónuszait más Felhasználó Díjazásával és/vagy Bónuszával összeolvasztani, továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Díjazás értékesítése vagy cseréje kifejezetten tilos. Ha a Felhasználó e rendelkezést megsérti, az a Szerződés lényeges megsértésének minősül, és a Szolgáltatónak joga van elállni a Szerződéstől.

  8. A pénzösszegek (Díjazás és/vagy Bónusz), amelyek nem kerülnek a Felhasználónak kifizetésre a Webes felületen feltüntetett okokból, beleértve az AFSZ-et is, a Szolgáltató tulajdonává válnak.

  9. Ha a Felhasználó által Szerződés (beleértve az AFSZ-et is) megszegés történik és a Felhasználónak bármilyen Díjazás és/vagy Jutalom volt feljegyezve, és az ilyen Díjazás és/vagy Bónusz már kifizetésre került a Felhasználónak, akkor a Felhasználó köteles a Szolgáltatónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a Szolgáltató írásbeli kérelme kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszatéríteni.

 5. ADATVÉDELEM

  1. A Szolgáltatás adatvédelmi szabályzata és feltételei (különösen a Személyes adatok feldolgozása) külön dokumentumban található meg, „Adatvédelmi tájékoztató“.

 6. A PORTÁL HASZNÁLATI FELTÉTELEI

  1. A Webes felületen elérhető összes tartalom, a Szolgáltatás tartalma, valamint a Szolgáltatáshoz kapcsolódó webes tartalmak és az ott közzétett összes anyag (különösen szövegek, sablonok, fényképek, logók, képek, videók stb.), beleértve a Webes felület software-ét (ideértve a Bővítményt is), a Szolgáltató szerzői joga védi és a Harmadik fél jogai is védhetik. A Felhasználónak az ASZF előző mondat alapján nincs joga a tartalmat bármilyen módon módosítani, változtatni, másolni, terjeszteni vagy bármilyen célra felhasználni a Szolgáltató előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

  2. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ASZF 6.1 pontjában lévő szabályzat megsértésével, a Szolgáltatónak jogában áll a Felhasználóval szemben érvényesíteni a megfelelő követelményeket a jogsértésért, különösen a szerzői jog igények, beleértve az ilyen jogsértés miatti tulajdoni és nem vagyoni kár megtérítéséhez való jogot.

  3. A Szolgáltatónak jogában áll folyamatosan ellenőrizni a Portál tartalmát annak működésének biztosítása érdekében és fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül törölje a Portál minden olyan tartalmát, amelyről megállapítható, hogy nem megfelelő és/vagy ellentétes a jogszabályokkal, valamit a Szolgáltatónak jogában áll a Portál tartalmat módosítani, változtatni, törölni és/vagy letiltani, amelyet hibásnak vél. A Szolgáltatónak ez a joga a Bővítmény tartalmára is érvényes.

  4. A Felhasználó tudomásul veszi és a Szerződés megkötésével elfogadja, hogy a vitafórumon és/vagy a Portálhoz kapcsolódó egyéb kommunikációs csatornára írt minden véleményért, megjegyzésért és értékelésért nem igényel jutalmat, nyilvánosak és nem magánok, és ezért a Felhasználó tudta nélkül olvasható, pedig a szerző nézeteit fejezi ki, nem pedig a Szolgáltató véleményét és a Szolgáltató nem felel az abban foglalt információ valódiságáért, és hogy ezen információk megfelelnek a jogi előírásoknak. Minden olyan kommunikáció, amely a Portálon (vitafórumokon, csoportokban és/vagy máshol) történik nyilvánosnak minősül, és ezáltal a Felhasználó megjegyzéseinek, üzeneteinek és/vagy egyéb információknak a közzététele során a Portálra feljogosítja a Szolgáltatót, hogy ezeket a megjegyzéseket, üzeneteket és/vagy egyéb információkat hirdetési célokra, promócióra, piackutatásra vagy más célokra a jogi kereteken belül felhasználja.

 7. A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSNAK IDŐTARTAMA ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

  1. A szerződés határozatlan időre szól, és a következő módok valamelyikével szüntethető meg:

   • egy megállapodásban meghatározott időpontban; vagy

   • Szerződéstől való elállás; vagy

   • a Szerződés Szolgáltató általi felmondása, ha a Felhasználó a Szolgáltatást 12 (tizenkettő) egymást követő hónapban nem használta, és mindezt felmondási idő nélkül (a Szerződés megszűnik az írásbeli értesítés kézhezvételének pillanatában); vagy

   • a Szerződés bármely szerződő fél általi felmondása indoklás nélkül is és ez 1 (egy) hónapos felmondási idővel, amely az azt követő naptári hónap első napjától kezdődik, amelyen az írásbeli értesítést a másik félnek kézbesítették.

  2. A Szolgáltató jogosult a Szerződéstől valló elállásra a Felhasználó súlyos jogsértése miatt, amíg a Szerződés súlyos megsértésének ezek a pontok bizonyulnak:

   • a Felhasználó olyan cselekvése, amelyik bármilyen módon veszélyezteti vagy veszélyeztetheti a Portált vagy a nyújtott Szolgáltatást;

   • a Szolgáltatás vagy annak egy részének olyan használata, amely ellentmondásban áll a jó erkölccsel vagy a jogi előírásokkal; vagy

   • a Felhasználó olyan cselekvése, amely közvetlenül vagy közvetve károsíthatja a Szolgáltató hírnevét és/vagy tekintélyét; vagy

   • a Szerződés Felhasználó általi megszegése, amely az AFSZ értelmében a Szerződés súlyos megsértésének minősül; vagy

   • bármely Ismétlődő jogsértés esetén.

  3. Továbbá a Szolgáltatónak jogában áll a Szerződéstől való ellépés abban az esetben, ha a Portál már nem lesz alkalmas (jogilag vagy technikailag) a Szolgáltatás nyújtásához.

  4. A Felhasználónak az általánosan kötelező jogszabályoknak megfelelő feltételek értelmében jogában áll a Szerződéstől elállni (amennyiben ezt távközlési eszközökkel kötötték meg) a szerződéskötéstől számított 14 napon belül indoklás nélkül.

  5. A Szerződéstől való elállás attól a naptól lép hatályba, amikor az írásbeli felmondási értesítést a másik szerződő félnek kézbesítik, miközben a Szerződési célokra az írásos formák betartása érdekében (a Szerződés felmondása eseten is) az e-mailben történő kommunikációt is elfogadjuk.

  6. A Szerződés megszűnése nem érinti a Szerződésben meghatározott károkra/veszteségekre és egyéb jogokra és kötelezettségekre vonatkozó felelősséget, amelyek a törvény és a Szerződés alapján a megszűnést követően is fennállnak. A Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szemben bármilyen igényét felhozni (beleértve a kártérítést és a kompenzációt a veszteségekért) a Felhasználó Díjazás és/vagy Bónusz kifizetési kérelmével szemben.

  7. A Szerződés megszűnésével a Felhasználó számára a Profil elérhetetlen lesz, majd törlődik.

 8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

  1. A Szolgáltató nem felel a Felhasználónak a Portál és/vagy Bővítmény és/vagy Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, kiváltképp nem felel a Felhasználónak az alábbiak által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért:

   • ha a Portál, Bővítmény és a Szolgáltatás folyamatosan elérhető a nap 24 órájában és a hét mind a 7 napján;

   • ha a Portál, Bővítmény és a Szolgáltatás hiba nélkül és/vagy teljesen működőképes lesz.

  2. A Szolgáltató nem felel a Felhasználónak a Portál és/vagy Bővítmény és/vagy Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, kiváltképp nem felel a Felhasználónak az alábbiak által okozott közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért:

   • a Portál, Bővítmény és a Szolgáltatás meghibásodása vagy elérhetetlensége és/vagy megszakítása és/vagy üzemzavar esetén;

   • a Portálon és/vagy a Bővítmény keretein belül közzétett információk letöltése során;

   • a Felhasználó adatai elvesztése és/vagy a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés esetén;

   • a Portál és/vagy Bővítmény és/vagy Szolgáltatás egy másik Felhasználó és/vagy Harmadik fél általi visszaélése esetén;

   • a Portál és/vagy Bővítmény és/vagy Szolgáltatás működésének megszüntetése esetén.

  3. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználónak a Katalógusban szereplő információk teljességéért, helyességéért és hitelességéért és ezért nem felel a felmerült közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért, melyek a Felhasználónak ezzel kapcsolatban alakult ki, különösen nem felel a Felhasználónak semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amelyet a hiányosság, a pontatlanság, a valótlanság vagy a Katalógusban szereplő információk elavultsága okozott.

  4. A Portálon található hivatkozásokra kattintva hagyhatja el és átirányítódik a Partner webre. A Partner webbel kapcsolatban a Szolgáltató nem vállal felelősséget, és nem felel a Felhasználónak semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségéért. A Szolgáltató javasolja a Felhasználónak, hogy a Partner web használata előtt ismerkedjen meg a Harmadik fél webhely üzemeltetőinek használati, üzleti és egyéb feltételeivel.

  5. Továbbá a Szolgáltató nem felel a Felhasználónak:

   • a Partnertől származó termékek vagy szolgáltatások minőségéért és mennyiségéért/kiterjedéséért a Közvetítői szerződés alapján, illetve az abban említett egyéb jogokért és kötelezettségekért sem;

   • valamint a Felhasználó által a Közvetítői szerződés megkötésekor keletkező közvetlen vagy közvetett károkért vagy veszteségekért;

   • a Partner által a Felhasználónak számára szolgáltatott árukért és szolgáltatásokért, főként azon biztonságáért és hasonlók, és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ő felelős teljes mértékben a döntéseiért és intézkedéseiért a Közvetítői szerződés alapján megvásárolt termékek vagy a szolgáltatások használatakor.

 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. A Szerződés által kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokat a cseh jogrendszer szabályozza, még akkor is, ha a Szerződés által létrehozott jogviszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz. A Szerződésből fakadó vagy azzal kapcsolatos viták rendezésében a Cseh Köztársaság bíróságai illetékesek.

  2. Amennyiben a Szerződés vagy a jelen AFSZ írásbeli értesítést igényelnek (pl. a Szerződés felmondása) elegendő, ha az üzenetet e-mailben vagy más olyan elektronikus kommunikáció útján küldik el, amely kétségeket nem von az üzenet tartalmával és a feladójával kapcsolatban.

  3. Ha az AFSZ valamelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, esetleg azzá válik, akkor az érvénytelen rendelkezés helyett egy olyan rendelkezést hoznak létre, amelynek jelentése a lehető legjobban helyettesíti az érvénytelen rendelkezést. Egy rendelkezés érvénytelensége vagy hatástalansága nincs hatással a többi rendelkezés érvényességére. Az ASZF-ben és a Szerződésben történő változásokhoz írásos formanyomtatvány szükséges.

  4. Az ASZF elfogadásával a Felhasználó a Szolgáltatónak hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató átruházza a jogait és a kötelezettségeit a Szerződésről a harmadik félnek.

  5. A Szolgáltató az ASZF tartalmát egyoldalúan változtathatja vagy bővítheti, miközben a Felhasználó számára az adott ASZF Webes felületen feltüntetett aktuális verziója érvényes a Szerződés megkötésének napján. A már megkötött Szerződések esetében a Szolgáltató értesíti a Felhasználót az ASZF megváltoztatásáról a Webes felületen vagy bármely más megfelelő módon, hogy a Felhasználó minden nehézség nélkül tisztában legyen az ASZF aktuális megfogalmazásával, és a Felhasználó az ilyen információk kézhezvételétől számított 14 napon belül elállhat a Szerződéstől, ha nem ért egyet az ASZF-ben történő változásokkal, és ezt az info@refundo.hu e-mail címre küldött üzenettel teheti meg. Ha a Felhasználó a megadott határidőn belül nem áll el a Szerződéstől, akkor elfogadja az ASZF-ben történő változásokat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználó ASZF-ben történő változások elfogadásának tekinthető, ha a Felhasználó továbbra is használja a Portált és a Szolgáltatást a Szolgáltató által meghatározott ASZF-ben történő változások tényleges időpontját követően. Ha a Felhasználó nem ért egyet az ASZF módosításával, köteles tartózkodni a Portál és a Szolgáltatás használatától a Szolgáltató által meghatározott ASZF-ben történő változások tényleges időpontját követően.

  6. A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése a Szerződés alapján a Česká obchodní inspekce illetékes, azonosító száma: 000 20 869, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetes elérhetőség: www.coi.cz, illetve a vita elektronikusan is megoldható az ODR (Online Dispute Resolution) platform segítségével, amely a https://webgate.ec.europa.eu/odr/ oldalon érhető el.

  7. A Szolgáltató elérhetőségei:

   • postai kézbesítési cím: Refundo s.r.o., Viktora Huga 377/4, 150 00 Praha 5;

   • on-line kommunikáció címe: info@refundo.hu;

   • reklamáció: a Webes felületen elérhető formanyomtatvány, vagy info@refundo.hu.

  8. Ez az ASZF 2018. május 24-én lépnek hatályba, és a 2014. július 1-jei rendelkezések helyébe lépnek.

 

Regisztráció a Facebook fiókkal

vagy

Hogyan működik a Refundo.hu?